the Way of the Cross

 

 

DROGA KRZYŻOWA, JAKO MIEJSCE MODLITWY, SKUPIENIA I WYCISZENIA NA OSIEDLU WRĘBOWA

Propozycja wprowadzenia innego rozwiązania, zastępującego budowę Nowej Katedry, została opracowana w oparciu o analizę przestrzenną. Inwestycja znajduje się na ulicy Górnośląskiej, naprzeciw marketu Biedronka, oddalona jest o 1,9km od Kościoła na ulicy Wołodyjowskiego w Rybnik-Niedobczyce oraz o 1,2km od Kościoła na ulicy Korfantego w Radlinie. Biorące pod uwagę te odległości, wydaje się zbędne budowanie kolejnego obiektu w tym miejscu, w dodatku naprzeciw sklepu. Moja propozycja jest mniejsza i skromniejsza w formie, ale w zupełności zaspokoiłaby potrzeby mieszkańców. Zachęcam do zapoznania się z moją analizą, z przemyśleniami i wnioskami.


Wybrana lokalizacja

Miejsce znajduje się przy osiedlu Wrębowa w Rybniku. Jest to odcinek ścieżki wydeptanej przez ludzi tam mieszkających. Fragment ten, nie ma konkretnego początku ani końca. Otaczają go:
bloki, szkoła podstawowa, dom opieki oraz kilkanaście domów jednorodzinnych.


Na osiedlu Wrębowa w Rybniku, budowany jest obecnie kościół. Jednak zamiast niego społeczeństwu starczyła by tam kaplica.
Wybrane miejsce na uboczu ma pozwolić na wyciszenie się i skupienie, oraz odciągnięcie od betonowej przestrzeni.


Projekt przyjął formę Drogi Krzyżowej. Jest to bardzo popularny motyw, ale i świetnie pasujący do tego miejsca, gdyż
wybrany obszar to fragment ścieżki wydeptanej przez ludzi. Ponadto dla każdego chrześcijanina droga to szczególny symbol
wiary, ponieważ każdy musi podążać swoja drogą życia w poszukiwaniu prawdy i dążąc do zbawienia oraz życia wiecznego.
Droga Krzyżowa przypomina o tym, że nie zawsze jest prosto, czasem człowiek potyka się i upada, spotyka innych potrzebujących
pomocy lub też pomagających.


Na projekt składa się 14 krzyży ( w tym jeden stalowy, a 13 drewnianych). Każdy z nich ułożony jest w indywidualny sposób, wyznaczony poprzez wcześniejszą analizę.
Osiem krzyży ma identyczną konstrukcję. Noga krzyża pochwycona jest w stalową obudowę i przytwierdzona do podłoża.
W stacji trzynastej krzyż ma podobną konstrukcję, jednak belka pozioma jest obniżona. Znów w stacji czternastej, krzyż podniesiony jest na 2 metrowym słupie.
Trzy krzyże połączone są z podłożem poniżej poziomu gruntu. Umieszczone są one w stalowych kuwetach oddzielających je od ziemi. Krzyże umocowane są za jedno z ramion.
W pierwszej stacji krzyż jest zaznaczony ramą ze stali, dodatkowo podświetloną od wewnątrz.
Ważnym detalem w projekcie jest połączenie dwóch belek drewna. Belka pozioma została wsunięta do belki pionowej, a łączenie zaznaczone zostało stalową obudową.
Czternaście stacji Drogi Krzyżowej ma swoje odniesienie w czternastu płaszczyznach – stalowych tabliczkach z numerem stacji, wystających z ziemi o 5 cm.
Dodatkowo każdy krzyż jest oświetlony dwukierunkowymi lampami.

krzy ze