First Degree Graduation Project

First degree graduation project:
“ My second home- Backyard in diffrent way”

Praca dyplomowa:
“ Mój drugi dom- podwórko inaczej“

 

W dobie dzisiejszego rozwoju globalizacji, człowiek jako jednostka jest niezauważalny. Światem rządzi pieniądz, który jest najwyższą wartością, a ludźmi rządzą wpajane przez media złudzenia i stereotypy.

Dużym problemem jest bezrobocie i jego wzrastająca liczba, ale również tak zwana pogoń za karierą, dla której porzuca się wszystko, włącznie z bliskimi sobie ludźmi. Oba podane przykłady mogą i często są negatywnymi czynnikami kształtującymi młode pokolenia.

Młodzież w wieku gimnazjalnym czy licealnym ma trudności w określaniu wartości oraz rzadko myśli przyszłościowo. Jest stawiana przed ważnymi, życiowymi wyborami. Brak uwagi rodziców, który występuje coraz częściej, jest powodem ich zachwiań emocjonalnych, buntowania się przeciw całemu światu, a i dość często powoduje pogrążanie się w różnego rodzaju nałogach. Dodatkowo ogromny wpływ ma społeczeństwo, które ma podobne znaczenie jak rodzina. Niestety, znalezienie się w złym otoczeniu, może tylko pogorszyć sytuację.

Dorastający człowiek powinien zostać przygotowany do życia i radzenia sobie z problemami. Nie można rzucić go na głęboką wodę i udawać, że wszystko jest w porządku. Dom to podstawowe miejsce gdzie młodzi powinni zdobywać potrzebne do funkcjonowania umiejętności, powinien kojarzyć się z bezpieczeństwem, miłością i schronieniem. ‘Dziś’ to nie jest oczywiste.


‘ Mój drugi dom’ to projekt mieszkania znajdującego się na parterze w bytomskiej kamienicy przy ulicy Krakowskiej 2. Jego głównym założeniem jest stworzenie przestrzeni dla młodych ludzi, którzy jeszcze nie są dorośli, a już nie są dziećmi. Wybrane miejsce nie jest przypadkowe, na podanej ulicy znajduje się mnóstwo mieszkań rodzinnych, a liczba miejsc zielonych czy podwórek jest nieproporcjonalna. Jak wszędzie jest tam młodzież, która przesiaduje na klatkach schodowych, w piwnicach, przechadza się pod kamienicami, strasząc czasem mieszkańców, czy dewastując dobra publiczne. Ale mieszkają tam również młodzi, ambitni ludzie, którzy chcą w życiu coś osiągnąć. W projekcie przewidziane jest wsparcie obu grup, polegające na zapewnieniu miejsca do spędzania czasu i realizowania różnego rodzaju przedsięwzięć.

Wybrane lokum na ‘drugi dom’ w kamienicy ma na celu potwierdzenie projektowanych funkcji, jakie pełni dom.

 


Przestrzeń przeznaczona na stały pobyt ludzi kojarzy się każdemu z podziałem na kilka ważnych części. Tak więc w przeciętnym mieszkaniu znajduje się łazienka, kuchnia, pokój telewizyjny, gościnny i choć jeden pokój lub fragment któreś z wymienionych przestrzeni, gdzie można odpocząć, zając się własnymi sprawami, wyciszyć się. Ponadto w dzisiejszych czasach w prawie każdym domu jest komputer z dostępem do Internetu.

W projekcie zakłada się stworzenie przestrzeni jak najbardziej zbliżonej i zgodnej z wyżej wymienionymi elementami, by przypominała dom rodzinny, mieszkalny. Przedstawione powyżej założenia zmuszają do analizy zachowań młodych ludzi, dostosowania przestrzeni do ich potrzeb, jak i zastanowienia się czego tak naprawdę oczekują od domu i otoczenia. Należy również pamiętać o zaufaniu i jego ograniczeniach, czy o możliwych problemach wynikających na przykład z różnicy poglądów osoby odpowiedzialnej za dane miejsce i osoby ją użytkującej. W związku z tym konieczne jest stworzenie regulaminu przestrzeni, w którym zawarte będą prawa i obowiązki


W projektowanej przestrzeni wyodrębniono następujące części:

-łazienka, w której użytkownik może skorzystać z toalety, bidetu, jak i wziąć prysznic.

Ciężko sobie wyobrazić w dzisiejszych czasach brak ciepłej wody w łazience, lecz projektowana przestrzeń ma w pełni wspierać młodych ludzi, którzy w nierzadkich wypadkach żyją w skrajnej nędzy.

– kuchnia, gdzie można sobie przygotować coś do picia i jedzenia.

Ważne jest by zapewnić odpowiednie warunki do korzystania z lokalu. Każdy użytkownik ma prawo do skorzystania ze sprzętów oraz dostępnych składników.

– jadalnia wyposażona w wielkie blaty wysokości barowych, przy których można zjeść lub posiedzieć i z kimś porozmawiać. Przewidziane jest w niej 17 miejsc, więc możliwe jest również zorganizowanie kameralnego przyjęcia np. urodzin jednego z użytkowników.

– salon TV z kanapami przypominającymi łóżka i mnóstwem poduch, gdzie można również spędzić czas na rozmowach. W tej części projektowanego mieszkania można odprężyć się, wygodnie rozłożyć, zobaczyć film, zorganizować spotkanie lub pokaz.

– ‘strefa ciszy’ – przestrzeń wyposażona w biurka, biblioteczkę, komputery z dostępem do Internetu i dwa małe boksy z miękkimi pufami, w których można się odprężyć, poczytać książki. Jest to miejsce o tyle ważne, by pomóc rozwijać się młodym ludziom i zapewnić im warunki do nauki.

– ‘schody spotkań’ ze ścianami do graffiti, przestrzeń do wyrażania się i rozmów. Fragment ten ma nawiązywać do subkultur młodzieżowych i ich sposobu spędzania wolnego czasu.

– ściana wspinaczkowa, która pomaga rozładować użytkownikom emocje, spędzić miło i aktywnie czas. Każdy młody człowiek potrzebuje ruchu.

Ścianka to zarówno świetne miejsce do aktywnego spędzenia czasu, rozwijania umiejętności, jak i wspinanie się to również sposób na uspokojenie emocji poprzez wysiłek fizyczny.

– gabinet administratora obiektu będący poniekąd miejscem pomocy, rozmowy.

W projekcie ‘ Mój drugi dom’ niezbędna jest stała obecność osoby zarządzającej, odpowiedzialnej i pomocnej. Młodzież potrzebuje wsparcia, gdy nie może go otrzymać od rodziny, to ważne jest by gdzieś ją znalazła. Pokój administratora ma być również swego rodzaju gabinetem psychologa, społecznika.

– ściana kreatywności ( w tym również ściana pinart), na której użytkownicy mogą wywieszać swoje prace, malować, pisać, zaznaczać swoją obecność.

Jeżeli założeniem projektu jest stworzenie przestrzeni dla młodych ludzi to warto im pozwolić na kreowanie jej. Młodzież lubi pokazywać swoje ‘ja’, Ściany gdzie mogą malować, zawieszać swoje prace, odbijać np. części ciała to w sposób idealny będą pełnić funkcję wyrażania się.

– ściana informacji z plakatami, zapiskami.

Lodówka domowa, szczególnie w filmach amerykańskich to miejsce zostawiania informacji dla reszty domowników, wywieszania list zakupów, obowiązków, zadań, elment wyposażenia, jakim staje się ściana, ma pomóc w komunikacji między wszystkimi związanymi z mieszkaniem ludźmi.

– szafa na sprzęt do wspinaczki

– szafa na środki czyszczące i przyrządy do sprzątania

Użytkownik ma prawo do korzystania ze wszystkiego, jest to miejsce przeznaczone dla każdego chętnego młodego człowieka, który ma tu mnóstwo możliwości spędzenia swojego czasu i to w sposób pożyteczny dla samego siebie. Jednak każdy ma też obowiązki, ponieważ prawidłowe funkcjonowanie tego lokalu uzależnione jest od zachowania kultury, sprzątania za sobą i szanowania siebie nawzajem. Ale ma i korzyści, gdyż przewidziana projektowana przestrzeń ma mu pomóc w radzeniu sobie w dorosłym życiu.

To miejsce ma pozwalać ludziom rozwijać swoje umiejętności, cieszyć się osiągnięciami, dzielić się sukcesami i porażkami, zapewniać ciszę i rozrywkę, pozwalać na zachowanie kultury i higieny osobistej.