etap 4

Etap IV –ZAKOŃCZENIE Z SATYSFAKCJĄ

– zakończenie, rozliczenie, przekazanie dokumentacji projektowej w postaci wydruku oraz na płycie CD

OFFER