etap 2

Etap II –KONKRETNE INSPIRACJE

– wstępne koncepcje projektowe lub zbiory inspiracji (zależne od wstępnej rozmowy) w tym propozycje materiałów, mebli, kolorów, wzorów, podpisanie umowy

etap 3